Right to health

ශ්‍රී ලංකා: මානව හිමිකම් හා ජන ජීවිතය

බැසිල් ප‍්‍රනාන්දු ලාංකිකයාගේ ජන ජීවිතය තුළ දිනපතාම වැඩෙන ඛේදවාචක තත්ත්වය එක් සිද්ධියකින් කෙටියෙන් සදහන් කළ හැකිය. දැන් රෝහලකට ශල්‍යකර්මයක් සඳහා යන පුද්ගලයෙකුට වෛද්‍යවරුන් නියම කරන්නේ ඔහුගේ ශල්‍යකර්මයෙන් පසු දැමෙන මැහුම් වලට උඩින් දමනු ලබන ප්ලාස්ටර් පටියත් පුද්ගලික ආයතනයකින් ගෙන එන ලෙසය. මේ සා ප‍්‍රමාණයකට රජයේ රෝහල් තුළ සේවයක් පතා එන සාමාන්‍ය ජනතාව පිටම වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර […]

MYANMAR: Protect rights, ensure dignified repatriation and justice of the Rohingyas

A Joint Written Submission to the 42nd Regular Session of the United Nations’ Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre and Odhikar The Asian Legal Resource Centre (ALRC) and ODHIKAR – Coalition for Human Rights draw special attention of the Human Rights Council and the Special Procedures to the acts of violence, persecution, […]

SRI LANKA: How the poor pay for the national debt and for corruption?

By Basil Fernando The one of the most frequent practices in the public hospitals now is that patients have to pay for everything. For example, a patient undergoing an operation has to buy everything from outside shops, even the plaster that is used to cover the wound caused by the operation. This explains to the […]

AHRC TV: Legal profession calls for inquiry into police inaction and other stories in JUST ASIA, Episode 262

In this episode Just Asia begins with Hong Kong, where there have been new developments arising out of an attack at Yuen Long MTR station on ordinary citizens. A group of people wearing white shirts, generally believed to be thugs, attacked protesters and ordinary commuters with knives and batons on July 21st. The Hong Kong […]

AHRC TV: UN report says one of nine persons faces hunger and other stories in JUST ASIA, Episode 261

This week Just Asia begins with a new UN report stating that 821 million people, or one out of nine persons globally, is facing hunger. Titled ‘State of Food Security and Nutrition in the World 2019’, the report was launched by five UN agencies at a special event Monday, in New York. Of the world’s […]

नेपालः यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा यातनाः न्यायका लागि पहलको दोस्रो संस्करण प्रकाशन

Statement | Nepal | 26-06-2019

यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा यातनाः न्यायका लागि पहलको दोस्रो संस्करण प्रकाशन गर्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ । छोटो समयमै परिमार्जनसहित यो पुस्तिकाको दोस्रो संस्करण प्रकाशन गर्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ । यातना हाम्रो प्रहरी कार्यालयहरूमा सर्वव्यापी अभ्यासका रुपमा पाइने गरेको छ । पक्राउ परेका संकित मानिसहरूलाई साबित गराउने सर्वव्यापी तरिकाका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्ने […]

INDIA: What’s the score: 100 children dead and counting, sir

Article | India | 19-06-2019

By Avinash Pandey How many wickets- asked Mangal Pandey, Health Minister of Bihar during a press conference to know the current status of India Pakistan clash in the ongoing Cricket World Cup. It is just that he asked the question in the middle of a meeting of health department to tackle the outbreak of Acute […]

AHRC TV: Angry protests continue in Hong Kong against extradition law and other stories in JUST ASIA, Episode 260

This week Just Asia begins with Hong Kong, where protests are continuing over the government’s proposed extradition bill. Thousands gathered outside the Legislative Council headquarters on Wednesday, where the bill was meant to be discussed for the second time. While the protest began peacefully, towards the latter part of the day police resorted to using […]

THAILAND: The Attacks of Political Activists

A Statement from The Thai Lawyers for Human Rights forwarded by the Asian Human Rights Commission 4 June 2019 In pursuance to a string of recent attacks of at least three pro-democracy activists including Aekachai Hongkangwan who was physically assaulted seven times and had his car set on fire twice since early 2018, and of […]

AHRC TV: Indian building safety violations lead to deaths in fire and other stories in JUST ASIA, Episode 259

This week Just Asia begins with India, where criminal disdain for human life was seen again in a blaze claiming 22 young lives in a coaching institution in Surat, Gujarat, one of the country’s wealthiest states. Many of the students, trapped on the fourth floor of a building with no fire exits, were burnt alive […]

INDIA: Country must bring its missing children back

HRC40 | India | 27-02-2019

A Written Submission to the UN Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre Recently, Aawaj, a partner organisation of the Asian Legal Resource Centre, in India along with Madhya Pradesh Police busted a multi state child-sale racket and helped rescuing many children sold to different families. The bust, sadly, exposes only the tip […]

INDONESIA: Nasib Masyrakat Sipil di Papua Terancam

Saya sebagai Pemerhati Ham Papua, sangat perihatin dengan situasi pelanggaran Ham di papua di akhir-akhir ini, masyarakat sipil orang asli Papua dan Non Papua hidup dengan penuh rasa takut dan trauma di tanah ini, pembunuhan terjadi di mana-mana terhadap masyarakat sipil. Tindakan (Organisasi Papua Merdeka) OPM juga sangat meresahkan bagi warga pendatang yang ada di […]

AHRC TV: Philippines lowers criminal responsibility to 9 years and other stories in JUST ASIA, Episode 245

This week Just Asia begins with the Philippines, where rights groups and opposition lawmakers have condemned a bill lowering the minimum age of criminal responsibility from 15 to 9 years old. The bill was passed with a 9-1 vote on Monday. According to rights groups, the bill is “not in the best interest” of children, […]

AHRC TV: Indian police fire at protesters without warning and other stories in JUST ASIA, Episode 244

This week Just Asia begins with India’s north eastern state of Tripura, where police opened fire without any warning against protesters on January 8. Two young men were shot in the chest and are in critical condition. They were peacefully protesting against the Citizenship Amendment Bill, 2016, which is seen as highly inimical to the indigenous peoples […]

NEPAL: Dr. C.K. Raut needs urgent medical care and treatment

Statement | Nepal | 08-01-2019

The Asian Human Rights Commission (AHRC) strongly objects to the lack of medical care given to Dr. C.K. Raut in custody. Dr. C. K. Raut was arrested by police on 7 October 2018 along with his four-year-old daughter from the premises of the District Court in Rautahat, while appearing in court in the case of […]

INDIA: Authorities hand over trafficked children to families of traffickers

Dear Friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information regarding a multi- state child sale racket from its partner organization, Aawaj, working in Madhya Pradesh for child rights. Aawaj members played a crucial role in uncovering the racket by acting as decoy customers, and working with the police. In a strange twist however, […]

INDIA: Authorities remain in denial even as Aadhaar-linked hunger deaths continue in Jharkhand

Statement | India | 29-11-2018

Despite repeated DENIAL by the authorities and their attempts to pass on such deaths as deaths by illness, 2 more hunger deaths in Jharkhand have been reported over the last month. This takes the total to 17 since September 2017. The report stated that Kaleshwar Soren (45), a resident of Dumka district and Seeta Devi (75) of […]

INDIA: Massive reduction in multi-dimensional poverty laudable but not enough

Statement | India | 16-10-2018

The United Nations Development Programme’s recently released 2018 Multi- dimensional Poverty Index (MPI) lauds India for a massive reduction in multi-dimensional poverty in the country. The MPI goes beyond looking merely at income to understand how people experience poverty. It uses key dimensions like health, education, access to basic amenities and living standards and gives 10 indicators […]

AHRC TV: Over a thousand deaths in Indonesia earthquake and other stories in JUST ASIA, Episode 237

This week Just Asia begins with Indonesia’s Central Sulawesi province, which was hit by a 7.5-magnitude earthquake last Friday, followed by a tsunami. Official figures are reporting the deaths of 1,234 people. Indonesia’s geophysics agency (BMKG) has faced criticism over its handling of a tsunami warning. Indonesian President Joko Widodo is accepting international help for […]

INDIA: Kerala and Karnataka floods a grim reminder to protect the environment

Statement | India | 31-08-2018

Since late July 2018 Kerala started receiving unusually high rainfall (a total of 3,368 mm rainfall in this monsoon). This was initially ignored, as this southern-most state is a frequent recipient of torrential rains. With time however, matters worsened and for the first time in history, 35 out of 42 dams in Kerala had to […]