Arbitrary arrest & detention

ශ්‍රී ලංකාව: ලෝකයේ දිගම වදහිංසා නඩුව

 මේ දින වල ලොව පුරා ප්‍රචලිත පුවත වන්නේ ඇමරිකාවේ සුදු ජාතික පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් කළු ජාතික සාමන්‍ය පුරවැසියකුගේ බෙල්ල මත දණහිස තබා මරණයට පත් කිරීමේ සිදු වීමයි. එම මරණය සිදු කල ආකාරය ඡායාරූප ගත කර ඇති හෙයින් එය කාටත් දැක ගැනීමට අවස්ථාව උදාවී ඇත. මෙම සිද්ධියත් සමඟ ඇමරිකාව පුරා බලවත් විරෝධතා ඇති වීමත්, එම විරෝධතාවයන්ට […]

BANGLADESH: Government must stop enforced disappearances and provide special care to families of the disappeared during COVID-19

Dhaka/Manila/Hong Kong/Paris, 25 May 2020: To commemorate International Week of the Disappeared (the last week of May), the Asian Federation against Involuntary Disappearances (AFAD), the Asian Human Rights Commission (AHRC), the International Federation for Human Rights (FIDH), and Odhikar remember and pay tribute to victims of enforced disappearance and stand in solidarity with the families of […]

CAMBODIA: Civil Society Organizations call for the Royal Government of Cambodia to Amend the State of Emergency Law to Protect Human Rights

Phnom Penh, 13 May 2020 – Without urgent and substantial amendment, the new Law on the Management of the Nation in State of Emergency (“State of Emergency Law”) grants the Royal Government of Cambodia (“RGC”) powers to restrict the fundamental freedoms of the Cambodian people without limit. The recently promulgated State of Emergency Law was impulsively […]

WORLD: 30th anniversary of Richard de Zoysa’s murder, and the continuing culture of impunity

Statement | World | 27-02-2020

30 years ago, Richard de Zoysa was abducted and disappeared. His dead body was later found on a beach. During the same period, literally tens of thousands of persons throughout the country were also disappeared, and none of the cases relating to such disappearances have been resolved through genuine investigations and prosecutions. Indeed, the process […]

PHILIPPINES: POLICE REFORMS CANNOT BE ACHIEVED THROUGH ULTRA-VIOLENT METHODS

The South China Morning Post recently published a report quoting Colonel Romeo Caramat stating that the Philippines’ ultra-violent approach in curbing drugs has not been effective. He further went on to say that “shock and awe definitely did not work”. The drug supply is still widespread and illicit drugs can be obtained anywhere, anytime in […]

WORLD: Affirming rights by ratification, denying rights in actual practice

Statement | World | 19-09-2019

Affirming something through a declaration and denying the same in actual practice happens everywhere, but the real test of affirmation is the degree to which something is practiced. When what is affirmed and what is actually practiced is virtually divorced then the very act of affirmation becomes a mockery. That, unfortunately, is the situation regarding […]

PHILIPPINES: Extrajudicial killing of jurists as part of a pattern of widespread and systematic violations of human rights

A Joint Written Submission to the 42nd Regular Session of the United Nations’ Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre and Lawyers’ Rights Watch Canada 1. Introduction Since 30 June 2016, the Government of the Republic of the Philippines (the Philippines) has engaged in a campaign of extrajudicial killing in violation of the […]

THAILAND: Unforgotten in Thailand – Ensure truth, justice, and reparations for victims of enforced disappearance

A Joint Written Submission to the 42nd Regular Session of the United Nations’ Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre and Lawyers Rights Watch Canada 1. Introduction: Persistent impunity for enforced disappearances A pattern of impunity for enforced disappearances1 persists in Thailand despite years of promises to ratify the International Convention for the Protection […]

THAILAND: CONTEMPT OF COURT over critics of decision on MP’s media shareholding

A Statement from Thai Lawyers for Human Rights forwarded by the Asian Human Rights Commission Case Between the Election Cases Division of the Supreme Court and Sarinee Achavanuntakul, Thai academic                                                    […]

BANGLADESH: Seized state power and institutional collapse key behind continued enforced disappearances

Despite continued outcry of the victims’ families to return their loved-ones Bangladesh’s law-enforcement agencies continue committing the crime of enforced disappearances. Under the incumbent government of Sheikh Hasina 532 people became the victims of enforced disappearances between January 2009 and July 2019. The Asian Legal Resource Centre (ALRC), in its Written Statement to the United […]

THAILAND: Military authorities can still arbitrarily detain civilians

A Statement from Thai Lawyers for Human Rights forwarded by the Asian Human Rights Commission   Analysis of the Head of the NCPO Order no. 9/2562 that repealed some Announcements/Orders that are no longer necessary Click here to read the Original Statement On 9 July 2019, Gen. Prayuth Chan-ocha in his capacity as the Head of […]

नेपालः यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा यातनाः न्यायका लागि पहलको दोस्रो संस्करण प्रकाशन

Statement | Nepal | 26-06-2019

यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा यातनाः न्यायका लागि पहलको दोस्रो संस्करण प्रकाशन गर्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ । छोटो समयमै परिमार्जनसहित यो पुस्तिकाको दोस्रो संस्करण प्रकाशन गर्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ । यातना हाम्रो प्रहरी कार्यालयहरूमा सर्वव्यापी अभ्यासका रुपमा पाइने गरेको छ । पक्राउ परेका संकित मानिसहरूलाई साबित गराउने सर्वव्यापी तरिकाका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्ने […]

SRI LANKA: Release poet and drop spurious charges against him

The arrest and ongoing detention of award-winning author and poet Shakthika Sathkumara on spurious charges are a clear violation of his right to freedom of expression, CIVICUS, the global civil society alliance and the Asian Human Right Commission (AHRC), said today ahead of his next court hearing on 18 June. Shakthika Sathkumara was arrested on 1 April […]

AHRC TV: Angry protests continue in Hong Kong against extradition law and other stories in JUST ASIA, Episode 260

This week Just Asia begins with Hong Kong, where protests are continuing over the government’s proposed extradition bill. Thousands gathered outside the Legislative Council headquarters on Wednesday, where the bill was meant to be discussed for the second time. While the protest began peacefully, towards the latter part of the day police resorted to using […]

THAILAND: The Attacks of Political Activists

A Statement from The Thai Lawyers for Human Rights forwarded by the Asian Human Rights Commission 4 June 2019 In pursuance to a string of recent attacks of at least three pro-democracy activists including Aekachai Hongkangwan who was physically assaulted seven times and had his car set on fire twice since early 2018, and of […]

NEPAL: New laws and policies aim to throttle the NHRC, media, and civil society

Statement | Nepal | 31-05-2019

The government of Nepal has been repeatedly throttling the civil society, media and human rights organizations in Nepal. Even the National Human Rights Commission (NHRC) has now come under its ambit. The present government, led by the Nepal Communist Party, does not like civil society questioning its business. In an attempt to silence critical voices, […]

INDONESIA: A Review of the Indonesian Government’s Obligation under International Human Rights Instruments in Regard to the Truth, Remedy and Justice of Gross Violations of Human Rights

Paper | Indonesia | 30-05-2019

Written by Chrisbiantoro1 Introduction As a member of the United Nations (UN)2, Indonesia has ratified at least six major international human rights treaties3. Currently, Indonesia is a member of the UN Human Rights Council [HRC]4, therefore, it has obligations to increase the standard of human rights protection in its territory under the resolution of the […]

BANGLADESH: Human Rights Defender tortured while in arbitrary detention must be released and charges be dropped

Bangladesh authorities must immediately release human rights defender Mohammad Abdul Kaium, who has been allegedly tortured in custody during his arbitrary detention. The fabricated case filed against him under the Digital Security Act (DSA)-2018 and other penal laws should be dropped immediately. The Asian Human Rights Commission (AHRC) has verified information that Mohammad Abdul Kaium, a human […]

AHRC TV: Burma frees Reuters’ journalists and other stories in JUST ASIA, Episode 257

This week Just Asia begins with Burma, where two Reuters reporters have been freed by a presidential amnesty. Wa Lone, 33 and Kyaw Soe Oo, 29 had spent more than 500 days in prison, after being convicted under the Official Secrets Act and sentenced to seven years in jail last September. Their jailing was seen […]

AHRC TV: Message of solidarity for New Zealand shootings and other stories in JUST ASIA, Episode 252

This week Just Asia begins with a message of solidarity for the victims of the Christchurch shootings in New Zealand. In a cowardly act of terrorism, a lone gunman shot people attending Friday prayers at two mosques, with the death toll reaching 50. The Asian Human Rights Commission in its statement, noted that Prime Minister […]