Women's rights

ශ්‍රී ලංකා: රටේ අනාගත දිශානතිය තීන්දු කිරීමේ සාකච්ඡාවලට ස්ත්‍රීන්ගේ සහභාගිත්වය වැඩිකරමු

A Statement from People’s Commission of Women in Sri Lanka forwarded by the Asian Human Rights Commission පසුගිය දශක ගණනාවක් තිස්සේ බලයට පැමිණි විවිධ ආණ්ඩු අනුගමනය කළ අදූරදර්ශි, දූෂිත හා මිත්‍ර හා ඥාති සංග්‍රහ වලින් සපිරි ක්‍රියාමාර්ගවල අවසන් ප්‍රථිපලය ලෙස ස්වභාවික හා මානව සම්පත්වලින් අනූන ඉතාම සශ්‍රීක රටක් ලෙස ස්ථාපිත වන්නට තිබූ අප රට බංකොලොත් […]

SRI LANKA: People’s Uprising for System Change

By Basil Fernando April and May 2022 will be remembered as the most important months in the post-independence era. During this short period the much hoped for people’s awakening expressed itself powerfully. People who wielded authority failed to see the writing on the wall although the wall was just next to the Presidential Secretariat and […]

SRI LANKA: The changing meanings of system change

By Basil Fernando One of the most popular phrases that is being talked about in Sri Lanka is the need for a system change. Often in media interviews, various people are asked about what they mean by a system change. Varying answers are given by persons depending on their ideologies, perspectives and above all, on […]

SRI LANKA: Can Sri Lanka rise from its constitutional limbo?

Can Sri Lanka rise from its constitutional limbo? When Dr. Nandalal Weerasinghe accepted to take over as the Head of the Central Bank, in one of his early statements, he said that he would be able to do the expected job if there is no interference from outside. The demand for non-interference is today one […]

SRI LANKA: A people’s commission for women formed in Sri Lanka

The Asian Human Rights Commission welcomes the inauguration of the people’s commission for women in Sri Lanka. This new people’s commission was launched on the 8th of March. About 150 persons participated at the opening ceremony held at the Mahaweli auditorium. Padma Pushpakanthi explained the aims of this people’s commission. The title ‘people’s commission’ was […]

NEPAL: THE STATE IS FAILING ITS CITIZENS

Statement | Nepal | 10-12-2021

A Statement by the Asian Human Rights Commission on the occasion of the 73rd International Human Rights Day Nepal underwent its third cycle of the UN Human Rights Council’s Periodic Review (UPR) in Geneva in January 2021. Nepal has ratified over 24 various human rights conventions and declarations but has been weak in its implementation. […]

INDONESIA: A Mama Shot in Intan Jaya, Proves that the Government Failed to Protect Womens’ Rights to Security in Papua

The Asian Human Rights Commission (AHRC) condemns the shooting incident allegedly carried out by members of the Indonesian National Army (TNI) against a woman in Mamba Village, Intan Jaya. The woman who was shot was named Agustina Ondou (21). She is currently receiving treatment from the medical staff at the Community Health Center (Puskesmas) from […]

NEPAL: LONG MARCH TO JUSTICE

Statement | Nepal | 20-10-2021

A group of 14 persons mostly women, arrived in Kathmandu from the Nepalgunj District. They walked all the way which is almost over 500 kilometres. The group started their long march for justice on 14 September 2021. After being denied justice by the local Authorities, the group decided to march to the capital, Kathmandu, on […]

BANGLADESH: Jibon or Jibika: The struggle for life and livelihood amid pandemic

An article from ubinig.org forwarded by the Asian Human Rights Commission Introduction Conventional narratives, mostly nationalist, statist and GDP centered neo-liberal statistical accounts of development, outright miss or intentionally exclude certain salient facts about the stylized story of Bangladesh development. Bangladesh has been born through a bloody liberation struggle, but nationalist narrative exclude the fact that it […]

SRI LANKA: Women take humans rights to the mainstream

By Basil Fernando Human rights have now become very much an integral part of public discussions in almost all public media. At one time, it remained an interest confined to a few groups and persons who were either advocates of human rights or those who attacked the very notion of human rights as part of […]

SRI LANKA: The Emergency Powers Of The President & The Situation Of Women

By Basil Fernando While Sri Lanka is faced with many crises, the President has acquired the powers to act under the National Security Law by taking emergency powers into his hands. Will that contribute to Sri Lanka’s ever deepening crises or will the situation aggravate, as all power is taken away from everyone else except […]

SRI LANKA: The Complaint by a young mother of sexual harassment suffered at the Padukka Police Station

An Open Letter from the Asian Human Rights Commission to Inspector General of Police, Mr. C. D. Wickramaratne Inspector-General of Police, Mr. C. D. Wickramaratne New Secretariat, Colombo 01. SRI LANKA Fax: + 94 11 2 440440 / 327877 Email: igp@police.lk Dear Mr. C. D. Wickramaratne SRI LANKA: The Complaint by a young mother of […]

ශ්‍රී ලංකා: පාදුක්ක පොලීසියේදී අතවරයට පත් කාන්තාවක් ජනාධිපතිතුමාට හා පොලිස්පතිතුමාට කරන අභියාචනය

මෙය https://www.youtube.com/watch?v=M2Kf1r9dmP8 ඉහත සදහන් සදහන් යූ ටියුබ් නාලිකාවෙන් නැරඹිය හැකිය. ඇයගේ පණිවිඩය ලේඛණ ගත කිරීමක් පහත සදහන් වෙි. මමයි මගේ දරු දෙන්නයි ලොකු දුවයි පොඩි දුවයි මහත්තයයි ගියා පාදුක්ක පොලීසියට පැමිණිල්ලක් දාන්න ඒ ගියේ මගේ පොඩි දෙන්නා වට්ස් ඇප් එකේ වැඩ කරනවා ඔන්ලයින්. මගේ දුවට පිරිමි ළමයෙක් එවලා තිබුනා නිරුවත් ෆොටෝ වගයක්. අපි ඒ පිරිමි […]

NEPAL: Save Ganga Maya Adhikari

ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION – URGENT APPEALS PROGRAM Urgent Appeal Case: AHRC UAC-003- 2021 January 29, 2021 ———————————————————————————- NEPAL: Save Ganga Maya Adhikari ISSUES: Administration of justice, right to life, women’s rights ———————————————————————————- Dear Friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) is bringing to your attention the case of Ganga Maya Adhikari. She has already […]

BANGLADESH: Authoritarian repression in curbing civic space harms more than the pandemic

The Bangladesh Government continues its repressive campaigns of curtailing civic space in the country’s ever-deteriorating human rights situation. The Authorities have been using the COVID-19 pandemic as an additional excuse for encroaching on the freedoms of assembly, expression, including the freedom of the press. Bangladesh’s Law-Enforcement Agencies kept playing their predatory role in detaining the […]

SRI LANKA: A prison study by Human Rights Commission of Sri Lanka

In November 2020, the Human Rights Commission of Sri Lanka published a report on their prison studies. This study conducted over a long period of time of two years was based on interviews with relevant persons. This included prisoners, prison guards, and all officers and persons connected with the work of prisons. This Study is excellent documentation […]

SRI LANKA: A Criminal Justice System in Crisis

By Basil Fernando A constitutional crisis is not just a matter relating to a legal text. It influences all aspects of life and, in particular, the working of public institutions. The Prison Study carried out by the National Human Rights Commission of Sri Lanka (HRCSL) reflects the magnitude of the problems in the criminal justice […]

SRI LANKA: AHRC Writes to Cardinal Malcolm Ranjit On Dignity of Women Prisoners

A Letter from the Asian Human Rights Commission to His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith Archbishop’s House, Borella, Colombo 08, Sri Lanka Fax: 0094-11-2692009 absecretariat@sltnet.lk,absecretariate@gmail.com December 22, 2020 Dear Cardinal Ranjith, On behalf of the Asian Human Rights Commission, I write to make a request for you to make a special […]

ASIA: Extremist religious groups create dangerous fault-lines within communities in Asia, observe panellists of CCA’s virtual conference

A Statement from the Christian Conference of Asia forwarded by the Asian Human Rights Commission CHIANG MAI: A virtual conference on ‘The Impact of Growing Religious Extremism on Women in Asia’ organised by the Christian Conference of Asia (CCA) observed, “The menace of religious extremism and intolerance has once again reared its ugly head as […]

BANGLADESH: Violence against women on the rise amid COVID-19 and rampant impunity

A Joint Statement by the Asian Federation Against Involuntary Disappearances, Asian Human Rights Commission, International Federation for Human Rights and Odhikar on the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women 2020 Dhaka/ Hong Kong/ Manila/Paris, 24 November 2020: November 25 marks the International Day for the Elimination of Violence against Women. Since […]