Judicial system

SRI LANKA: ICCPR පනතේ ඇති අඩුපාඩු

2007 අංක 56 දරන ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජය මගින් ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇති ICCPR පනත පිළිබඳ මහජනතා සාකච්ඡුාවක් ඇති වෙමින් පවතින්නේ නුදුරු කාලයක් තුළ එම පනත කි‍්‍රයාත්මක කිරීමක් සිදු වන නිසාය. එම පනත ක‍්‍රියාත්මක වීමේදී මතුවී ඇති ගැටලූ රාශියක් ඇත. එම ගැටලූ පිළිබඳව දළ විස්තරයක් පහත සඳහන් වේ. එම පනතේ අරමුණ වී ඇත්තේ යම් මානව හිමිකම් කඩකිරීම් අපරාධයක් සේ […]

ASIA: The Sovereignty of the People, Freedom of Expression and Contempt of Court

Statement | Asia | 13-06-2019

The sovereignty of the people is best expressed by the exercise of freedom of expression and freedom of assembly. Both of these freedoms are essential to common people living with a sense of dignity. These freedoms are also essential in order to create a sense of community among all the peoples who live within the […]

THAILAND: The Attacks of Political Activists

A Statement from The Thai Lawyers for Human Rights forwarded by the Asian Human Rights Commission 4 June 2019 In pursuance to a string of recent attacks of at least three pro-democracy activists including Aekachai Hongkangwan who was physically assaulted seven times and had his car set on fire twice since early 2018, and of […]

AHRC TV: Indian building safety violations lead to deaths in fire and other stories in JUST ASIA, Episode 259

This week Just Asia begins with India, where criminal disdain for human life was seen again in a blaze claiming 22 young lives in a coaching institution in Surat, Gujarat, one of the country’s wealthiest states. Many of the students, trapped on the fourth floor of a building with no fire exits, were burnt alive […]

INDONESIA: A Review of the Indonesian Government’s Obligation under International Human Rights Instruments in Regard to the Truth, Remedy and Justice of Gross Violations of Human Rights

Paper | Indonesia | 30-05-2019

Written by Chrisbiantoro1 Introduction As a member of the United Nations (UN)2, Indonesia has ratified at least six major international human rights treaties3. Currently, Indonesia is a member of the UN Human Rights Council [HRC]4, therefore, it has obligations to increase the standard of human rights protection in its territory under the resolution of the […]

BANGLADESH: Human Rights Defender tortured while in arbitrary detention must be released and charges be dropped

Bangladesh authorities must immediately release human rights defender Mohammad Abdul Kaium, who has been allegedly tortured in custody during his arbitrary detention. The fabricated case filed against him under the Digital Security Act (DSA)-2018 and other penal laws should be dropped immediately. The Asian Human Rights Commission (AHRC) has verified information that Mohammad Abdul Kaium, a human […]

SRI LANKA: Extinct legal system caused security crisis resulting in Easter Sunday carnage

According to Sri Lankan Army Commander Mahesh Senanayake, the present security crisis facing the country was a result of the failures of many government institutions. In a television interview available on YouTube, he cited foreign exchange control failures to monitor money coming into the country, Customs Department failures, and intelligence coordination failures. Aside from these […]

SRI LANKA: Debate on restoring security is diverted to suit political ends

Late Mr. Tarzie Vittachithe, winner of many prestigious awards for journalism, had a favourite saying that, “Everything is about something else”. In a similar manner, the parliamentary discussion on two no-confidence motions is also clearly about other issues, rather than the brutal carnage that took place on Easter Sunday and the causes thereof. The government […]

AHRC TV: Clashes in Hong Kong legislature over extradition bill and other stories in JUST ASIA, Episode 258

This week Just Asia begins with Hong Kong, where clashes occurred at the legislature on Tuesday morning over vetting the controversial extradition bill. Opponents and supporters of the bill have been trying to lead the bills meeting after a split over the legitimacy of the temporary chairperson of the bills committee. Since Hong Kong’s government […]

AHRC TV: Burma frees Reuters’ journalists and other stories in JUST ASIA, Episode 257

This week Just Asia begins with Burma, where two Reuters reporters have been freed by a presidential amnesty. Wa Lone, 33 and Kyaw Soe Oo, 29 had spent more than 500 days in prison, after being convicted under the Official Secrets Act and sentenced to seven years in jail last September. Their jailing was seen […]

AHRC TV: Sri Lanka mourns worst attack since civil war and other stories in JUST ASIA, Episode 256

This week Just Asia begins with Sri Lanka, which has been traumatized by a series of coordinated bombings on Easter Sunday. More than 350 people were killed and at least 500 wounded in the deadliest attack in Sri Lanka since the end of the civil war 10 years ago. The dead included at least 45 […]

AHRC TV: Hong Kong goes ahead with extradition law and other stories in JUST ASIA, Episode 255

This week Just Asia begins with Hong Kong, where Chief Executive Carrie Lam said the government will not drop the controversial amendment to the territory’s extradition laws, despite 12,000 people marching against it last Sunday. The amendment allowing Hong Kong to extradite to other countries, including China, on a case by case basis, was to […]

AHRC TV: Police in Philippines shoot dead 14 farmers and other stories in JUST ASIA, Episode 254

This week Just Asia begins with the Philippines, where police shot dead 14 farmers in Negros island on Sunday. While rights groups called this a ‘massacre’, authorities said it was a legitimate operation against suspected communist rebels. According to the police, the 14 men shot at officers with search warrants for illegal firearms, prompting them […]

SRI LANKA: Danger–the Rise of Ruthless Leadership Under Ruthless Political Governance

That there is mass dissatisfaction and frustration about the way the country has been ruled is today a commonly accepted proposition. However, this mass dissatisfaction has not given rise to more articulate expression within the country, is also an obvious truth. The result is that there is no general enthusiasm for seeking change. As is […]

AHRC TV: Pakistan court places Hindu girls in protection and other stories in JUST ASIA, Episode 253

This week Just Asia begins with Pakistan, where two teenage Hindu girls were placed in a government shelter on Tuesday, after allegations of their forced conversion and marriages to Muslim men. The Islamabad High Court issued the protection order for the two sisters, saying it acted on a petition from them. Sindh police have so […]

ශ්‍රී ලංකා: කාලයට නොවුණොත් යුක්තිය ඉෂ්ට වෙන්නේම නැහැ

ETC | Sri Lanka | 25-03-2019

ජනාධිපති නීතිඥ ජේ.සී. වැලිඅමුණ තරිඳු උඩුවරගෙදර අධිකරණයේ නඩු ප‍්‍රමාද වෙන බව සමාජයේ ජනප‍්‍රිය මතයක් පවතිනවා. ඒත් ඒ ප‍්‍රමාදයට හේතු ග ැන බොහෝ අය සොයන්නේ නැහැ නේද? බාහිරව බැලූවාම පෙනෙන්නේ උසාවියේ නඩු කල් යන එක විතරයි. සමහරු නීතිඥවරුන්ට බනිනවා. සමහරු විනිශ්චයකරුවන්ට බනිනවා. කොහොම ගත්තත් මේක ජාතික ප‍්‍රශ්නයක්. අධිකරණය විසින් නියමිත කාලයට යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්නේ නැතිනම්, බොහෝවිට […]

AHRC TV: Just Asia completes 250 episodes

This week Just Asia is marking its completion of 250 episodes. Since October 2013, AHRC TV’s news programme has been providing a weekly broadcast of human rights news. Just Asia is the first online news report of its kind in Asia, bringing together stories and cases from victims, activists, journalists and all those concerned with […]

SRI LANKA: Recognising the missing legal system

A well-functioning legal system can be measured by its response to daily crimes and complaints. This is a much better test in fact, rather than a country’s constitution (in Sri Lanka’s case, the 1978 constitution still remains a major barrier to the functioning of a legal system), or statutes, or judicial presence, all of which […]

AHRC TV: Malaysia joins ICC and other stories in JUST ASIA, Episode 250

This week Just Asia begins with Malaysia, which has become a member of the International Criminal Court (ICC) after signing the tribunal’s founding treaty Monday. Malaysia becomes the 124th member of the court since its establishment in 2002, a boost to the court, which has suffered several setbacks recently. The ICC is the world’s only […]

AHRC TV: Sri Lankan police arrested in death of two businessmen and other stories in JUST ASIA, Episode 249

This week Just Asia begins with Sri Lanka, where investigations are ongoing into the abduction and murder of two businessmen from Rathgama. Until now, two police officers have already been arrested. Sri Lanka’s Criminal Investigation Department has revealed that the two businessmen, Manjula Asela and Rashin Chinthaka were abducted and murdered, and their bodies were […]