Rule of law

SRI LANKA: ලංකාවේ නීති අධ්‍යාපනයේ අසාර්ථකත්වය

බැසිල් ප‍්‍රනාන්දු ලංකාවේ නීති අධ්‍යාපනය මුළුමනින්ම අසාර්ථකත්වයකින් පෙළෙන අධ්‍යාපන ක‍්‍රමයකි. වෘත්තීය අධ්‍යාපන ආයතන වල මූලික වගකීම වන්නේ එම වෘත්තියෙහි නියැලීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂකයන්ට එසේ එය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම, අවශ්‍ය පුහුණුව මෙන්ම අවශ්‍ය සදාචාරක පදනම ඉගැන්වීමය. මේ අනුව බලන විට දැනට ලාංකික නීති අධ්‍යාපනය වටා ගොඩනැගුනු සෑම ආයතනයක් තුළම දකින්නට ලැබෙන්නේ ඔවුන්ගේ වෘත්තිය කර […]

WORLD: Geneva Meeting on the Goal 16 of SDG and the spirit of 1980 Gwangju uprising

Statement | World | 02-10-2019

A side event was held in UN Human Rights Council premises on the 23rd of September. It was sponsored by the Asian Legal Resource Centre (ALRC) and the May 18 Foundation, South Korea. It was also supported by the Right Livelihood Foundation, CIVICUS (Geneva) and the International Bridges to Justice, also based in Geneva. Ambassador […]

ASIA: Human Rights Mechanisms need practical actions on domestic institutional developments for administration of justice

An Oral Statement to the 42nd Regular Session of the UN Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre (ALRC) Mr. President. The effectiveness of the United Nations Human Rights Mechanisms for protection of rights depends very much on the compliance of the State parties to implement Article 2 of the International Covenant on […]

BANGLADESH: Claim of economic growth without protection of human rights is a fallacy

An Oral Statement to the 42nd Regular Session of the UN Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre (ALRC) Madam Vice President. The Asian Legal Resource Centre (ALRC) wishes this Council to address some questions relating to enforcement of human rights, comprehensively. The issue of a State, which ratifies the United Nations’ treaties […]

MYANMAR/BANGLADESH: Rights, dignity, and future of genocide survivors at stake

A Joint Oral Statement to the 42nd Regular Session of the UN Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre (ALRC) and Lawyers’ Rights Watch Canada (LWRC) Mr. President, The Asian Legal Resource Centre and Lawyers’ Rights Watch Canada thank the Special Rapporteur for her oral update. The Council is well aware of the […]

WORLD: Affirming rights by ratification, denying rights in actual practice

Affirming something through a declaration and denying the same in actual practice happens everywhere, but the real test of affirmation is the degree to which something is practiced. When what is affirmed and what is actually practiced is virtually divorced then the very act of affirmation becomes a mockery. That, unfortunately, is the situation regarding […]

PHILIPPINES: Extrajudicial killing of jurists as part of a pattern of widespread and systematic violations of human rights

A Joint Written Submission to the 42nd Regular Session of the United Nations’ Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre and Lawyers’ Rights Watch Canada 1. Introduction Since 30 June 2016, the Government of the Republic of the Philippines (the Philippines) has engaged in a campaign of extrajudicial killing in violation of the […]

CAMBODIA: The roots of Cambodia’s persistent rights violations: Impunity of the powerful

A Joint Written Submission to the 42nd Regular Session of the United Nations’ Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre and Lawyers Rights Watch Canada 1. Introduction Human rights in the Kingdom of Cambodia have remained a constant concern for decades, but recent years have seen marked deterioration of respect, protection and fulfilment […]

THAILAND: CONTEMPT OF COURT over critics of decision on MP’s media shareholding

A Statement from Thai Lawyers for Human Rights forwarded by the Asian Human Rights Commission Case Between the Election Cases Division of the Supreme Court and Sarinee Achavanuntakul, Thai academic                                                    […]

WORLD: UN Human Rights Council should address human rights crisis in Cambodia at its 42nd session

A Joint Statement by the Asian Legal Resource Centre and 27 human rights organisaitons To Members and Observer States of the United Nations Human Rights Council 30 August 2019 Dear Excellency, The undersigned civil society organizations, representing groups working within and outside Cambodia to advance human rights, rule of law, and democracy, are writing to […]

AHRC TV: UN urges ‘restraint’ as Hong Kong police get more violent and other stories in JUST ASIA, Episode 263

This week Just Asia begins with Hong Kong, where continuing protests are seeing an increase in police violence. Video footage shows police firing tear gas in enclosed areas, keeping a bleeding protester on the ground, and using batons to hit fleeing protesters. One woman suffered a ruptured eye due to a fired bean bag round, […]

SRI LANKA: An interview on crisis of Law with Mr. Basil Fernando

(Colombo Sri Lanka, August 09, 2019) We are sharing an interview with Mr. Basil Fernando in the National Television Station (Rupavahini) regarding the Crisis of Law in Sri Lanka in their 99 Minutes Program.       Please Click here See the Full Interview

AHRC TV: Legal profession calls for inquiry into police inaction and other stories in JUST ASIA, Episode 262

In this episode Just Asia begins with Hong Kong, where there have been new developments arising out of an attack at Yuen Long MTR station on ordinary citizens. A group of people wearing white shirts, generally believed to be thugs, attacked protesters and ordinary commuters with knives and batons on July 21st. The Hong Kong […]

WORLD: The launching of a new journal, SDG 16

Hong Kong, July 30, 2019 The journal with focus on the SDG 16 in particular which is “Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.” One of the targets of the SDG 16 is the achievement of rule of law. SDG 16 poses a serious challenges […]

SRI LANKA: Launching of a new book in Sinhala titled Neethiya and Vinaya (Law and Discipline).

Hong Kong, July 28, 2019  Launching of a new book.  Neethiya and Vinaya (Law and discipline) By Basil Fernando Publisher: Wijaysooriya Publishers, 98 pages. The AHRC announces the publication of a new book in Sinhala titled Neethiya and Vinaya (Law and Discipline). The book deals with political science theories and legal theories relating to the state duties for […]

NEPAL: Current problem of human rights violations in Nepal

A request/attention letter from Mr. Ghanshyam Chamlagain & Mr. Chetanath Chaulagain forwarded by the Asian Human Rights Commission (AHRC) We, as independent citizens, have deeply studied and evaluated the situation of human rights violations committed by the Government of Nepal and being borne by the Nepalese people. We wish to stop Nepal from the critical […]

HONG KONG: The Statement of the Hong Kong Legal Profession香港法律界的聲明

On the night of July 21 in Yuen Long, we witnessed the most serious attack on the law and order in Hong Kong and civil liberties of the Hong Kong people in recent decades. A civilised society will not condone what happened to ordinary citizens of Hong Kong who had been subjected to organised violence […]

AHRC TV: UN report says one of nine persons faces hunger and other stories in JUST ASIA, Episode 261

This week Just Asia begins with a new UN report stating that 821 million people, or one out of nine persons globally, is facing hunger. Titled ‘State of Food Security and Nutrition in the World 2019’, the report was launched by five UN agencies at a special event Monday, in New York. Of the world’s […]

SRI LANKA: මරණ දඩුවම අහෝසි කිිරීම පිළිබඳ නීති කෙටුම්පත

 බැසිල් ප‍්‍රනාන්දු. මරණීය දණ්ඩනය අහෝසි කිරීම පිළිබඳව නීති කෙටුම්පතක් ගැසට් කරන බවට ඇති අනාවරණය සතුටට කරුණකි. එය ලෝකයේ බොහෝ රටවල් අශිෂ්ඨ යැයි පිළිගන්නා ක‍්‍රමවේදයක් ලංකාව තුළද පිළිගැනෙන බවට ප‍්‍රකාශයකි. ඒ නිසා මෙය ලංකාවේ නීති ක‍්‍රමය සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක වෙනසක් ඇති කළ හැකි අවස්ථාවකි. එහෙත් මෙම අවස්ථාවේදී සලකා බලා පිළියම් යෙදිය යුතු තවත් බරපතල ප‍්‍රශ්නයක් ඇත. එනම් […]

SRI LANKA: Sri Lankan Politicians as archetypes of destruction

In the Sri Lankan mind, politicians are thought to be engaged in the destruction of the lives of the people and the foundations of the nation. In the subconscious or unconscious, this has gone so deep that to speak of them as archetypes in the Jungian sense is no exaggeration at all. It is commonly […]