Chiranuch Premchaiporn (Prachatai)

ประเทศไทย: คำพิพากษาที่สำคัญอย่างยิ่งในคดีที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก

[อ้างถึง: AHRC-UAU-017-2012 ประเทศไทย: ศาลมีกำหนดอ่านคำพิพากษาสำคัญเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกในคดีของ น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร – ขอให้มีผู้มาสังเกตการณ์คดีจำนวนมาก AHRC-STM-099-2012: ประเทศไทย: ความกังวลต่อความล่าช้าในการอ่านคำพิพากษาคดีอาญาต่อนักรณรงค์ด้านเสรีภาพสื่อ] ——————————————————————— ประเทศไทย: คำพิพากษาที่สำคัญอย่างยิ่งในคดีที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก ประเด็น: เสรีภาพในการแสดงออก อิสรภาพทางอินเตอร์เน็ต ผู้ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน ——————————————————————— เรียน กัลยาณมิตร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ศาลอาญา กรุงเทพฯ ได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 1667/2553 โดย น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 น.ส.จีรนุช อายุ 44 ปี เป็นเว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ประชาไท สำนักข่าวอิสระทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำหน้าที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข่าวสารที่สำคัญ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็นและการถกเถียงประเด็นต่าง ๆ ในช่วงกว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาในประเทศไทย ข้อกล่าวหาต่อเธอเกิดขึ้นเนื่องจาก การที่เธอถูกกล่าวหาว่า ไม่สามารถลบข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ออกจากเว็บบอร์ดประชาไทได้เร็วเพียงพอ ศาลมีคำพิพากษาว่า น.ส.จีรนุชมีความผิด หนึ่งกระทง จากสิบกระทงตามข้อกล่าวหา และตัดสินจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปี และปรับ 30,000 […]

THAILAND: Verdict in landmark freedom of expression case

Dear friends, On 30 May 2012, the Criminal Court read its verdict in the case in Black Case No. 1667/2553, in which Chiranuch Premchaiporn was charged with ten alleged violations of the 2007 Computer Crimes Act (CCA). Chiranuch is the 44-year-old webmaster of Prachatai, an independent online news site, which has served as an important […]

THAILAND: Court to read verdict in landmark freedom of expression case of Chiranuch Premchaiporn – call for observers

Dear friends, On 30 May 2012, at 10 am in the Criminal Court in Bangkok, the verdict in the case of Chiranuch Premchaiporn, charged with ten counts of allegedly violating the 2007 Computer Crimes Act in Black Case No. 1667/2553, will be read. The reading, which had been scheduled for one month ago, was unexpectedly […]

THAILAND: Court to read verdict in landmark freedom of expression case of Chiranuch Premchaiporn – call for observers

Dear friends, On 30 May 2012, at 10 am in the Criminal Court in Bangkok, the verdict in the case of Chiranuch Premchaiporn, charged with ten counts of allegedly violating the 2007 Computer Crimes Act in Black Case No. 1667/2553, will be read. The reading, which had been scheduled for one month ago, was unexpectedly […]

ประเทศไทย: ความกังวลต่อความล่าช้าในการอ่านคำพิพากษาคดีอาญาต่อนักรณรงค์ด้านเสรีภาพสื่อ

8 พฤษภาคม 2555 แถลงการณ์คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (AHRC) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ศาลอาญา กรุงเทพฯ มีกำหนดอ่านคำพิพากษาในคดีดำหมายเลขที่ 1667/2553 ในความผิดสิบกระทง ที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำเลยในคดีนี้ คือ น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร อายุ 44 ปี เว็บมาสเตอร์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท ซึ่งเป็นสื่ออิสระ แต่แทนที่จะมีการอ่านคำพิพากษา เพียง 20 นาที ก่อนจะถึงกำหนดการ ทางเจ้าหน้าที่ศาลแจ้งต่อน.ส.จีรนุชและทนายของเธอว่า ศาลจะมีคำสั่งในอีกหนึ่งเดือนถัดไป โดยศาลให้เหตุผลที่กำกวมเกี่ยวกับการเลื่อนการอ่านคำพิพากษา โดยอ้างว่า เนื่องจากมีพยานเอกสารจำนวนมากที่ต้องอ่าน และไม่สามารถเตรียมคำพิพากษาได้ทันตามเวลาที่กำหนด ทั้งความล่าช้าและเหตุผลของความล่าช้า ทำให้เกิดข้อกังวลอย่างจริงจัง ต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (Asian Human Rights Commission: AHRC) เนื่องจากผู้พิพากษาได้กำหนดวันอ่านคำพิพากษา ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสืบพยานคดีแล้ว ในช่วงเวลานั้น ผู้พิพากษาย่อมทราบดีถึงคดีและปริมาณของพยานหลักฐานที่ต้องพิจารณา หากมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาก่อนจะมีคำสั่ง ผู้พิพากษาก็ต้องกำหนดวันนัดในภายหลัง แต่การที่ผู้พิพากษาไม่ได้กำหนดวันนัดฟังคำพิพากษาใหม่ภายหลัง ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อข้อแก้ตัวที่เลื่อนการอ่านคำพิพากษา รวมทั้งข้อสงสัยต่อพฤติการณ์การแจ้งข้อมูลให้จำเลยรับทราบ […]

THAILAND: Concerns over delayed verdict in criminal case against free media advocate

On 30 April 2012, the Criminal Court in Bangkok was scheduled to read its verdict in Black Case No. 1667/2553 on ten alleged violations of the 2007 Computer Crimes Act. The defendant is Chiranuch Premchaiporn, the 44-year-old webmaster of Prachatai, an independent online news site. Suddenly, instead of reading the decision, 20 minutes before the […]

THAILAND: Trial of webmaster charged for computer crime resumes tomorrow

[RE: AHRC-FPR-006-2011: THAILAND: Calling to observe for court trial of Chiranuch Premchaiporn, director of Prachatai website, on 4 – 17 February 2011, 9.00am – 4.00pm at the Criminal Court] ——————————————————————— Dear friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) is calling for court observers at the resumption of the trial of Chiranuch Premchaiporn, director of the […]

THAILAND: AHRC strongly backs UN call on lese-majesty

(Hong Kong, October 12, 2011) The Asian Human Rights Commission today welcomed and strongly endorsed a call by a United Nations expert for the amendment of Thailand’s criminal law so that it cannot be used to silence legitimate public debate. The UN Special Rapporteur on freedom of expression, Frank La Rue, on Monday called on […]

THAILAND: Criminalization of free speech ahead of election

In May 2011, the government of Thailand announced that the country would go to a national election on July 3. It might have been expected that this announcement would result in a lessening of the threats against, and arrests of, persons trying to exercise free speech. In fact, the opposite is the case. Since the […]

THAILAND: U.N. experts challenge government over lese-majesty case against webmaster

(Hong Kong, March 8, 2011) Two United Nations experts have sent “a letter of allegation” concerning the case of Chiranuch Premchaiporn, the webmaster on trial in Bangkok for charges of lese-majesty and computer crime, one has revealed in a new report.  According to the Special Rapporteur on human rights defenders, Margaret Sekkaggya in her annual […]

THAILAND: Day Five – Free speech on trial in Thailand, postponed – Police scientist testifies for prosecution

Dear friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) wishes to forward to you the following press release from Freedom Against Censorship Thailand (FACT) which is report of observation on Chiranuch Premchaiporn case. Asian Human Rights Commission Hong Kong ————- A Press Release from Freedom Against Censorship Thailand (FACT) forwarded by the Asian Human Rights Commission […]

THAILAND: Day Four — Free speech on trial in Thailand — MICT and police lawyers testify

Dear friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) wishes to forward to you the following press release from Freedom Against Censorship Thailand (FACT) which is report of observation on Chiranuch Premchaiporn case. Asian Human Rights Commission Hong Kong ————- A Press Release from Freedom Against Censorship Thailand (FACT) forwarded by the Asian Human Rights Commission […]

THAILAND: Day Three – Free speech on trial in Thailand – Thai webmaster facing 50 years for lèse majesté postings

Dear friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) wishes to forward to you the following press release from Freedom Against Censorship Thailand (FACT) which is report of observation on Chiranuch Premchaiporn case. Asian Human Rights Commission Hong Kong ————- A Press Release from Freedom Against Censorship Thailand (FACT) forwarded by the Asian Human Rights Commission […]

THAILAND: Day Two – Free speech on trial in Thailand – Thai webmaster facing 50 years for lèse majesté postings

Dear friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) wishes to forward to you the following press release from Freedom Against Censorship Thailand (FACT) which is report of observation on Chiranuch Premchaiporn case. Asian Human Rights Commission Hong Kong ————- A Press Release from Freedom Against Censorship Thailand (FACT) forwarded by the Asian Human Rights Commission […]

THAILAND: Day One – Free speech on trial in Thailand – Thai webmaster facing 50 years for lèse majesté postings

Dear Friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) wishes to forward to you the following press release from Freedom Against Censorship Thailand (FACT). Asian Human Rights Commission Hong Kong ————- 4 February 2011 Day One – Free speech on trial in Thailand Thai webmaster facing 50 years for lèse majesté postings By CJ Hinke Freedom […]

THAILAND: Calling to observe for court trial of Chiranuch Premchaiporn, director of Prachatai website, on 4 – 17 February 2011, 9.00am – 4.00pm at the Criminal Court

Dear friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) wishes to forward to you the following press release from the group of activists who set up the trial observation on Chiranuch Premchaiporn, director of Prachai website. Asian Human Rights Commission Hong Kong ————- A Press Release from the group of activists who set up the trial […]

THAILAND: Thai Netizen Network calls for amendment to Article 15 of Computer-Related Crimes Act 2007

Dear Friends,   The Asian Human Rights Commission (AHRC) wishes to forward the following statement from the Thai Netizen Network requesting representatives to consider urgent amendment to Article 15 of the Computer-Related Crimes Act 2007.   Asian Human Rights Commission Hong Kong   ————- A Statement from the Thai Netizen Network forwarded by the Asian […]

THAILAND: Campaign page launched for Prachatai director

(Hong Kong, November 5, 2010) The Asian Human Rights Commission on Wednesday launched a new campaign webpage on the case of Chiranuch Premchaiporn, the director of the independent online news service Prachatai, who is facing multiple criminal charges over material that readers posted onto her website. The webpage, which is mostly in English but also […]

THAILAND: Grave and expanding threat to freedom of expression and human rights in Thailand

Dear friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) has learned that Ms. Chiranuch Premchaiporn, director of Prachatai online newspaper, was detained by the immigration police at Suvarnabhumi Airport, in Samutprakarn province near Bangkok, and transferred to Khon Kaen police station, in northeastern Thailand. She has been charged with violating the Computer Crimes Act BE.2550 (2007) […]

THAILAND: Web board shutdown indicates shut down of free speech

(Hong Kong, July 8, 2010) The decision of an independent online news site to shut down its web board is indicative of the shut down of free speech in Thailand under the ongoing state of emergency, the Asian Human Rights Commission (AHRC) said on Thursday.  In an announcement posted on its website, www.prachatai.com, Prachatai said that […]